onsdag 18 januari 2017
Bengtsfors Energi Nät AB

Välkommen till Bengtsfors Energi Nät AB

Det kommunalt ägda bolaget Bengtsfors Teknik AB levererar via sina två dotterbolag Bengtsfors Energi Handel AB och Bengtsfors Energi Nät AB energitjänster i form av el, elnät och bredband.


Sidan senast publicerad av: Anna Sandström

© Bengtsfors Energi Nät AB

Kontakt: 0531-52 61 61 | bengtsfors.energi.nat@bengtsfors.se | Industrigatan 10, Box 14, 666 31 Bengtsfors